Zásady ochrany osobných údajov
www.zakaznickypixel.sk

Digitálny Nomád s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava spracúva osobné údaje dotknutých osôb vždy v súlade s: Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“), a zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Osobné údaje poskytnuté fyzickou osobou prostredníctvom kontaktného e-mailu zverejneného na našej web stránke budú spracúvané iba v rozsahu a za účelom, za ktorým ich táto fyzická osoba sama poskytla. Doba spracúvania týchto osobných údajov je výlučne doba nevyhnutná na zabezpečenie dosiahnutia účelu.

Fyzická osoba, ktorá poskytne svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného e-mailu alebo webového formulára zverejneného na web stránke, ktorú prevádzkuje spoločnosť Digitálny Nomád s.r.o., má zachované právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo zamietať spracúvanie a iné v súlade s GDPR a Zákonom. 

V prípade, že bude mať Digitálny Nomád s.r.o. v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané (napr. marketing), poskytne dotknutej fyzickej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele, ako aj ďalšie relevantné informácie, na základe ktorých má dotknutá osoba právo vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s takýmto spracúvaním osobných údajov.

Fyzická dotknutá osoba má zachované právo odvolať svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Ak nastane medzi dotknutou fyzickou osobou a (prípadne s) Digitálny Nomád s.r.o. dôjde k bližšej vzájomnej spolupráci, budú podmienky ochrany osobných údajov upravené špecificky na mieru pre konkrétny daný prípad.

Cookies a pixely

Webstránka www.zakaznickypixel.sk a jej subdomény používajú súbory cookies a pixely pre zabezpečenie korektného fungovania poskytovaných služieb, ďalej na štatistické merania, ktoré slúžia na sledovanie preferencií návštevníkov a podľa toho optimálne prispôsobujeme obsah, ktorý zaujíma návštevníkov.

Čo sú cookies a pixely? 

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania internetových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsky kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maily, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.  Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Cookies obvykle obsahujú názov webstránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Na tejto stránke sú popísané informácie, ktoré sa zhromažďujú, spôsob, akým ich využívame, a vysvetlenie, prečo niekedy potrebujeme tieto súbory cookie ukladať.

Všeobecnejšie informácie o súboroch cookies nájdete v článku o súboroch cookie protokolu HTTP na serveri Wikipedia [https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie] Ďalšie informácie o zakázaní súborov cookie nájdete na lokalite www.aboutcookies.org [https://www.aboutcookies.org]; takýto postup ale môže obmedziť funkčnosť webových lokalít alebo niektoré jej prvky vyradiť.

Ako ich používame?

Používame funkčné a technické cookies, ktoré zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky – s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, taktiež nám ide o zlepšovanie kvality a obsahu web stránky. Táto lokalita ponúka odber noviniek alebo služby odberu informácií prostredníctvom e-mailu. Prostredníctvom súborov cookies sa môže evidovať, či ste sa už zaregistrovali a či sa majú zobrazovať určité upozornenia, ktoré sa môžu týkať len prihlásených/odhlásených používateľov. Po odoslaní údajov prostredníctvom formulára, napríklad údajov na stránkach na kontaktovanie alebo na stránkach propagačných kampaní, sa môžu nastaviť súbory cookies evidujúce vaše používateľské informácie pre budúcu korešpondenciu. Z času na čas ponúkame používateľské prieskumy a dotazníky, ktoré vám poskytujú zaujímavé pohľady do zákulisia alebo užitočné nástroje, prípadne nám umožňujú vytvoriť si presnejšiu predstavu o našej používateľskej základni. Tieto prieskumy môžu využívať súbory cookies na zapamätanie si, ktorí používatelia sa už výskumu zúčastnili alebo na poskytnutie presných výsledkov po prechode na inú stránku. Na našich stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

Ako zmeniť nastavenie cookies? 

Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť úpravou nastavení v prehliadači (pokyny nájdete na lokalite www.aboutcookies.orgalebo v pomocníkovi svojho webového prehliadača). Nezabúdajte, že zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto lokality a mnohých ďalších lokalít, ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies zvyčajne znamená zablokovanie určitých funkcií na tejto lokalite (rozumej web stránke). Odporúča sa ponechať povolené všetky súbory cookies, u ktorých si nie ste istí, či ich potrebujete, pre prípad, že by sa používali pre službu, ktorú využívate.

Súbory tretích srán

Používame tiež súbory cookies dôveryhodných tretích strán. Na tejto stránke sú prepojenia z iných web stránok. Preto môžu byť počas používania našich web stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti Digitálny Nomád s.r.o. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webstránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google, či SmartSelling a.s. alebo zobrazuje obsah webstránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook). To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Spoločnosť Digitálny Nomád s.r.o. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov

Pevne veríme, že tento text vám pomohol lepšie porozumieť súborom cookies. Ako už bolo uvedené: ak si nie ste istí, či určitý súbor cookies potrebujete, je zvyčajne bezpečnejšie ponechať súbory cookies povolené pre prípad, že by boli potrebné kvôli jednej alebo viacerým funkciám, ktoré na našej lokalite používate. Ak ale ešte stále potrebujete ďalšie informácie, môžete sa na nás obrátiť na adrese agentura@digitalnynomad.xyz

Placeholder Image