post-header

Prečo hraje ohľaduplnosť dôležitú rolu?

Čo pre vás znamená všímavosť? 

Ako súvisí ohľaduplnosť s cestou zákazníka? 

Dnes budem premýšľať o ohľaduplnosti a všímavosti. Mojou úlohou je ponúknuť priestor a nasmerovať vás k uchopeniu ohľaduplnosti.

Ohľaduplnosť a všímavosť

Ohľaduplný človek, ten ktorý má ohľad na niekoho, je taktný, pozorný.

Dalo by sa teda povedať, že je všímavý a starostlivý.

Mne sa páči vysvetlenie práve cez všímavosť

Všímavosť (angl. Mindfulness) je schopnosť uvedomiť si a prežiť prítomný okamih.

Toto dosiahneme jedine tak, že zameráme našu pozornosť na myšlienky, pocity, telesné vnemy a čokoľvek, čo sa deje okolo nás.

Znie to tak fundovane a pekne, ale ja sa pýtam, čo znamená všímavosť pre vás? Ako tomu rozumiete? 

Byť tu a teraz. Toto je pre mňa všímavosť. Ak vidím, že niekto potrebuje pomôcť, zložím slúchadla a opýtam sa, ako vám viem pomôcť? V prenesenom význame to platí aj pri podnikaní, nielen v osobnom živote.

Ako súvisí ohľaduplnosť s cestou zákazníka?

Cesta zákazníka.
Ak sa pozerám na cestu zákazníka, ohľaduplnosť je kľúčová. Proces mapovania a dizajnovania cesty zákazníka vychádza z toho, že sa potrebujete doslova vžiť do kože vášho zákazníka. 

Nepretláčať vaše predstavy o tom, ako by to mali byť, ale vnímať zákazníka.
Jeho ciele, potreby, očakávania, či problémy.

Musíte teda zmeniť rolu a uhol pohľadu – nie ako podnikateľ, ale ako zákazník – spotrebiteľ / užívateľ vášho produktu.

Pod produktom myslím aj službu. Občas mám potrebu to podtrhnúť, aby ste si nemysleli, že diskriminujem služby. Ak sa vám tento pohľad podarí zmeniť, možno uvidíte niektoré veci inak. A to je priestor na zmenu a inováciu.

E-mail kurz

Chcete vedieť, čo je dizajn služieb, cesta zákazníka a ako zlepšovať CX?

Ďalšie kroky

Odvaha urobiť prvý krok – zaujímať sa.  

Všímavosť je spojená s čiastočným rizikom, strachom a neistotou, že sa môžete nejako strápniť alebo že vás niekto odmietne.    

Kašlite na strach. Ten vám podsúva ego, lebo nechce aby mu bolo ublížené. Tréningom ego zvládnete. Ak si budete všímať malé veci, pomôže to aj vášmu podnikaniu. Ohľaduplnosť a vnímavosť voči zákazníkovi.

Ak vám dnešná úvaha dáva zmysel a zvažujete moju pomoc a angažovanosť, nech sa páči. Máte možnosť 45-minútovej konzultácie. Nehľadajte v tom žiaden háčik, odvážte sa a dajte mi o sebe vedieť.   

Termín a čas si môžete vybrať na calendly.com/lukas-franko/, prípadne mi napíšte e-mail na franko@digitalnynomad.xyz.

Páči sa vám tento článok?

Odoberajte prehľad nových epizód a inšpirácií ako zlepšovať cestu zákazníka a CX.
kategórie:
kľúčové slová: